Zijn er al onderzoeken naar elektromagnetische straling (electrosmog) als veroorzaker van tinnitus?

De relatie tussen elektromagnetische golven en tinnitus is wetenschappelijk nog steeds niet onomstotelijk bewezen. Er zijn echter mensen die zeggen dat hun tinnitus ontstaan is, of verergerd is, door electrosmog. Dit geldt ook voor laagfrequentie geluiden. Zie voor meer informatie hierover: www.stichtingehs.nl.