Wordt tinnitus op termijn erger?

Over het algemeen blijkt tinnitus niet erger te worden. Uw psychische toestand heeft wel invloed op de sterkte van het geluid en de irritatie (hinder) die dit geluid oplevert. Tijdens een rustigere periode hebben mensen vaak minder last van de tinnitus. Gewenning aan het tinnitus geluid over een langere periode is een belangrijke factor waardoor men minder belast wordt. Maar een echt antwoord op deze vraag is niet te geven: hoe iemands tinnitus zich ontwikkelt, is van veel factoren afhankelijk en kan niet worden voorspeld.