Wie is dè tinnitus specialist in Nederland?

Er is niet slechts één specialist. De meeste KNO-artsen kunnen de diagnostiek doen. Aan de universiteiten in Groningen en Maastricht wordt wetenschappelijk onderzoek naar tinnitus gedaan. Voor eventuele verdere begeleiding is een Audiologisch Centrum geschikt.