Wie is dè tinnitus specialist in Nederland?

Er is niet slechts één specialist. De meeste KNO-artsen kunnen de diagnostiek doen. Aan de universiteiten in Groningen en Maastricht wordt wetenschappelijk onderzoek naar tinnitus gedaan. Voor eventuele verdere begeleiding is een Audiologisch Centrum geschikt.

Brochure Autorijden en Ménière
Veelgestelde vragen over slechthorendheid