Welke zelfhulpgroepen bestaan er?

Deelnemers ondervinden in zo`n groep vaak voor het eerst aandacht en begrip voor hun klachten. Er is herkenning en opluchting: ineens blijkt dat er meer mensen zijn die kampen met dat voortdurende, afschuwelijke geluid in hun hoofd.De zelfhulpgroep wordt geleid door iemand die gewend is aan zijn of haar tinnitus. Zij of hij beschikt over kennis van het oor en van oorsuizen. De groep bestaat uit maximaal tien personen. Die komen over een periode van een paar maanden regelmatig bijeen. Ook is het mogelijk de partner bij de groep te betrekken.

Meer informatie: de Commissie tinnitus van de NVVS.