Welke gevolgen zijn bekend bij mensen met een hoge tinnitus-last?

Bij een klein percentage van de mensen die oorsuizen krijgen, zijn de gevolgen ernstiger, en gaan gepaard met concentratiemoeilijkheden, vermoeidheid, depressie, angst en snel geïrriteerd zijn. Vooral in de beginfase voelt men zich machteloos omdat het geluid niet onder controle te krijgen is, men wil het stoppen, niet meer horen. Bijkomende emoties als boosheid, woede en onmacht zorgen er op hun beurt voor dat het nog moeilijker is om de tinnitus te gedogen of te negeren.