Welke factoren zijn van belang bij het advies voor behandeling geadviseerd?

Behalve bij duidelijke tumorgroei, wordt er ook een behandeling geadviseerd als de tumor op de eerste MRI al een bepaalde grootte heeft. In sommige protocollen is dat het geval wanneer de tumor zich meer dan 20 mm buiten de inwendige gehoorgang bevindt . Omdat de anatomische verhoudingen niet bij iedere patiënt hetzelfde zijn, is soms in het protocol ook een tweede meer individuele maat opgenomen: wanneer de tumor zo groot is dat de hersenstam of de kleine hersenen worden bereikt wordt behandeling aangeraden. Dan kan de tumor dus nog kleiner zijn dan 20 mm. Andersom, kan het ook betekenen dat als er nog veel ruimte is, een afwachtend beleid wordt voortgezet, ook al is de tumor groter dan 20 mm. Klasse C gehoor betekent dat volgens bepaald gehoor onderzoek minder wordt gehoord dan 50%. Als het gehoor dan aan de niet-aangedane kant goed is, heeft de patiënt in de praktijk geen echt nut van dit restgehoor. Sparen van dit gehoorrestant bij een behandeling is dan niet zinvol.