Wat zijn de voorkeuren van de verschillende ziekenhuizen in Nederland voor wat betreft behandelmethode.

Voor zover bekend wordt er in (academische) ziekenhuizen die zelf een stereotactische bestralingsmogelijkheid hebben veelal bestraling geadviseerd als eerste keus. Bij grote tumoren (>35 mm) en over het algemeen bij tumoren met druk op de hersenstam of kleine hersenen zal er in principe overal geopereerd worden, tenzij een patiënt niet fit genoeg is om een dergelijke grote operatie te ondergaan. Bij oudere mensen met een slechte gezondheid en een grote brughoektumor wordt het beleid per geval bekeken, met name of een afwachtend beleid nog wel verantwoord lijkt of dat de risico’s van tumorgroei zodanig ernstig worden ingeschat dat risico’s van een beperkte behandeling te prefereren zijn.