Wat zijn de risico’s na een 2e bestraling of chirurgische ingreep?

De succeskans van de eerste behandeling voor een vestibulair schwannoom is groot. Uit vergelijkende studies tussen radiochirurgie en operatieve verwijdering van de tumor is gebleken dat kans dat een 2e behandeling noodzakelijk is 2 à 6 % is. Het betekent ook dat er niet zoveel ervaring is met een 2e keer behandelen. Als de eerste bestraling faalt - en de mate van voortgaande tumorgroei een volgende behandeling noodzakelijk maakt - zal er in 2e instantie meestal gekozen worden voor chirurgische verwijdering. Ook is een 2e keer bestralen mogelijk. Als een operatie faalt, zal daarna meestal gekozen worden voor bestraling, hoewel een 2e keer opereren ook mogelijk is. Globaal gaat men er vanuit dat na een 2e bestraling de kans op complicaties verdubbelt. Hoe meer tijd (jaren) er is verstreken tussen de eerste bestraling en een tweede bestraling hoe gunstiger het is voor de risico’s van complicaties. De berichten over operatie na eerdere bestraling zijn wisselend. De aantallen patiënten zijn gelukkig klein. De berichten over al dan niet stugger tumorweefsel lijken dezelfde variatie te hebben als bij de patiënten die niet eerder bestraald zijn. Ook voor een tweede operatie na een eerdere operatie geldt dat de kans op complicaties groter is vanwege littekenweefsel en verklevingen in het oude operatie gebied en daardoor kwetsbaarder gezond zenuw- en hersenweefsel. In zijn algemeenheid geldt dat voor iedere tweede behandeling de kans op complicaties groter is. Het gaat dan in principe om dezelfde soort complicatie als bij de eerste behandeling.