Wat kunnen de sociale gevolgen van tinnitus en hyperacusis zijn?

Met anderen communiceren, op de kleinkinderen passen, naar een verjaardag gaan, je beroep of hobby uitoefenen, leven in gezinsverband, de bus of trein pakken,met het vliegtuig reizen, muziek maken, meedoen aan groepsactiviteiten, vergaderen, vrijwilligerswerk doen is vaak moeilijk. Aan dit soort activiteiten kunnen mensen met oorsuizen en hyperacusis vaak moeilijk deelnemen. Voor sommigen is het zelfs vrijwel onmogelijk. Met name hyperacusis heeft soms ingrijpende gevolgen voor de dagelijkse omgang met de sociale omgeving: de stem van iemand aanhoren, je eigen stem aanhoren, een telefoongesprek voeren, de boodschappen doen, enz.