Wat kunnen de gevolgen zijn van tinnitus op de werksituatie?

Onderzoek toont aan dat bij mensen, die een beroep uitoefenden of hadden uitgeoefend met klachten van oorsuizen, veranderingen zijn opgetreden op hun werk. Deze veranderingen traden op omdat de respondenten als gevolg van oorsuizen bepaalde klachten kregen. Deze klachten waren vermoeidheid, irritatie, concentratiestoornissen en hoofdpijn. De veranderingen die vaak voorkomen zijn: stoppen met werken, minder uren gaan werken, het nemen van meer pauzes, langzamer werken, het vermijden van bepaalde activiteiten zoals vergaderen, activiteiten die concentratie vereisen, activiteiten die gepaard gaan met een hoge werkdruk en activiteiten die gepaard gaan met veel lawaai.