Wat is Tinnitus Retraining Therapie?

De tinnitus retraining therapie is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld door Jastreboff en Hazell die beweren dat 80% van de patiënten die hun therapie volgen een significante verbetering van hun tinnitus klachten heeft. TRT bestaat uit twee onderdelen, die samen wel twee tot drie jaar in beslag kunnen nemen

Het uitgangspunt vormt de stelling dat tinnitus alleen dan als last, als een probleem ervaren wordt, als het leidt tot een hoger stressniveau; als het waarnemen, het horen ervan emotionele reacties oproept. Dit hogere stressniveau wordt volgens Jastreboff veroorzaakt doordat de tinnitus naast het auditief (gehoor) systeem ook andere systemen in de hersenen activeert. Er komt dan in het brein een (neurale) koppeling tussen het auditief systeem, het lymbisch (gevoels)systeem en het autonoom zenuwstelsel tot stand. Hierdoor wordt het horen van de tinnitus, aangescherpt en komt de tinnitus steeds meer op de voorgrond. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Zolang die in stand blijft, kan men niet aan de tinnitus wennen.

TRT fase: Psychische reactie

Ten eerste wordt er samen met de patiënt gekeken naar de psychische reactie op de tinnitus. Uit onderzoek blijkt namelijk dat van alle mensen met tinnitus er maar 20% veel last van heeft, en 70% wordt er eigenlijk in het dagelijks leven niet door gehinderd. En dat terwijl de tinnitus zelf, dus het soort en de luidheid van de geluiden, in beide groepen hetzelfde is.

Niet het geluid, maar de reactie op het geluid

Volgens de TRT therapeuten is het dan ook niet het geluid waar de patiënten zo'n last van hebben, maar hun reactie op het geluid. In de eerste fase van TRT wordt dit uitgelegd en ingegaan op hoe de geluiden ontstaan. Meer kennis van het fenomeen tinnitus kan er volgens de onderzoekers al toe bijdragen dat de geluiden als minder hard of storend ervaren worden.

TRT fase 2: Geluidsverrijking

De tweede fase van TRT is de zogenaamde geluidsverrijking. Er zijn twee soorten geluidsverrijking: in het oor en via een geluidsinstallatie. In het oor gebeurt het meestal door een brom of piep die lijkt op de tinnitus die de persoon ervaart, maar zachter, constant in het oor uit te zenden. Hierdoor went de patiënt aan constante geluiden en leert hij of zij ook om ze te accepteren en naar de achtergrond te drukken, net zoals je bijvoorbeeld na een tijdje het gebrom van een koelkast niet meer hoort.

Het tweede soort geluidsverrijking bestaat uit het afspelen van zoemende en brommende geluiden, meestal uit de natuur, via een geluidsinstallatie tijdens de dagelijkse bezigheden. Zo kan je op het werk naar een MP3 speler met bijvoorbeeld geluiden van de zee of met het ruisen van bomen luisteren, en ook thuis en zelfs bij het slapen gaan kan je dit soort geluiden afspelen. Ook dit laat je wennen aan het type geluid dat tinnitus voortbrengt.

Belangrijke boodschap

De belangrijkste boodschap van TRT is dat veel mensen tinnitus hebben, maar er maar weinig last van hebben. De mensen die er last van hebben, moeten leren de tinnitus zo te benaderen als diegenen die er geen last van hebben. Omdat dit best moeilijk is kan de therapie dus twee tot drie jaar duren. Als je wilt kijken of TRT iets voor je is, ga dan eens naar de website van tinnitus.org. Hierop kan je luisteren naar een sessie in fase 1 van de therapie, en kan je geluidsverrijking downloaden voor op je computer of MP3 speler.