Wat is ‘Tinnitus Retraining Therapie’?

De meest bekende behandelmethode voor tinnitus is de “Tinnitus Retraining Therapie” (TRT) van Jastreboff en Hazel (1993). Deze behandeling is gebaseerd op het zgn. neurofysiologisch verklaringsmodel voor last van Tinnitus van Jastreboff. (1990) www.tinnitus.org. Uitgangspunt in dit neurofysiologisch model vormt de stelling dat tinnitus alleen dan als last, als een probleem ervaren wordt, wanneer het leidt tot een hoger stressniveau; als het waarnemen, het horen ervan emotionele reacties oproept. Dit hogere stressniveau wordt volgens Jastreboff veroorzaakt doordat de tinnitus naast het auditief (gehoor) systeem ook andere systemen in de hersenen activeert. Er komt dan in het brein een (neurale) koppeling tussen het auditief systeem, het lymbisch (gevoels)systeem en het autonoom zenuwstelsel tot stand. Hierdoor wordt de waarneming, het horen van de tinnitus, aangescherpt en komt de tinnitus steeds meer op de voorgrond. Zo ontstaat een vicieuze cirkel (een geconditioneerde reflex). Zolang die in stand blijft, kan men niet aan de tinnitus wennen.