Wat is tinnitus?

In het algemeen spreekt men van tinnitus als iemand een geluidsgewaarwording heeft zonder dat er een externe bron aan te wijzen is. Men hoort geluiden die er niet zijn. Zo`n geluid kan in alle mogelijke vormen voorkomen: ruisen, geluid als van de zee, fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of afwisselend, hard of zacht. Een aantal mensen ondervindt hiervan zoveel hinder, dat een normaal leven verstoord wordt. Voortdurend lawaai in het hoofd kan levens ontwrichten.