Wat is een maskeertoestel en hoe kan ik die aanschaffen?

Bij een (sub-)normaal gehoor of wanneer een hoortoestel onvoldoende afleidt van de tinnitus kan het aanbieden van ruis overwogen worden. Maskeerapparatuur is apparatuur dat verschillende geluiden kan voortbrengen. Geluiden van water, hartslag, regen, wind etc. Mensen met tinnitus kunnen baat hebben bij het luisteren (liefst op de achtergrond) naar dit soort geluiden. De ervaringen zijn divers. Bij sommigen heeft ruis een positief effect op de waarneming van tinnitus, bij anderen lijkt met name de psyche beïnvloed te worden (“een geluid dat ik zelf kan regelen” of “een troost”). In een groot aantal gevallen blijkt een maskeerder geen succes: de hinder neemt toe door het waarnemen van twee geluiden in plaats van één, de maskerende werking van de ruis is te gering of de ruis blijkt hinderlijker dan de tinnitus zelf. Een zacht fonteintje in de huis/slaapkamer kan soms wonderen doen. Een maskeertoestel (maskeerder) produceert een ruis die aangenaam kan zijn tegenover tinnitus. Vooral mensen met een 'hoge tonen' tinnitus kunnen hier baat bij hebben. Overleg het liefst met een audioloog van een Audiologisch Centrum over de aanschaf en het gebruik. Overleg met uw verzekering over de vergoeding.