Wat is cognitieve gedragstherapie voor tinnitus?

Cognitieve therapie is voortgekomen uit de theorie over emoties die er op wijst dat niet de gebeurtenis of situatie zelf de emoties te weeg brengt, maar de manier waarop de situatie of gebeurtenis wordt waargenomen en benoemd. De therapie is van oorsprong ontwikkeld voor de behandeling van depressies en angst, en wordt ook succesvol toegepast voor de behandeling van tinnitus. Bij cognitieve gedragstherapie gaat het erom de gedachten over tinnitus en de gevolgen ervan, te veranderen. “Hoe meer stress, hoe meer last je hebt van de gons in je hoofd. Je moet dus proberen je zo min mogelijk spanning op te bouwen, en dat doe je onder andere door te kijken of de gedachten die je over het oorsuizen hebt, reëel zijn.”Het doel is dus om veranderingen aan te brengen in de manier waarop de individuele patient reageert op zijn/haar tinnitus in termen van perceptuele-, aandachts- en emotionele processen. Hiermee wordt bereikt dat het het negatieve effect van tinnitus op het welzijn en de levensstijl van de patient wordt verminderd.