Wat gebeurt er als ik niets doe?

Dan neemt naar verwachting de slechthorendheid geleidelijk, of soms ook abrupt, toe tot een totaal verlies van het gehoor aan de zijde van de brughoektumor. Vaak blijft de tumor stabiel van grootte, maar bij een belangrijk deel van de patiënten zal de tumor toch geleidelijk groter worden. Afhankelijk van de grootte kunnen dan ook andere klachten ontstaan en kan, bij extreme grootte, zelfs het leven in gevaar komen. Dit is dus de reden om bij groei van de tumor of bij grote tumoren maatregelen te nemen en een behandeling in te stellen.