Waarom is de nabehandeling bij bestraling verschillend bij per ziekenhuis? Bijvoorbeeld nieuwe scan na twee jaar of in een ander ziekenhuis nieuwe scan na half jaar?

De tijdstippen waarop een controle MRI wordt verricht is inderdaad enigszins willekeurig bepaald. In de beginfase van de radiochirurgie waren de controles frequenter omdat de behandelaars zelf nog weinig ervaring hadden en zich niet wilden laten verrassen door bijzonderheden. Nu we ook in Nederland inmiddels al meer dan 15 jaar ervaring hebben en een paar honderd patiënten behandeld zijn, is de opgebouwde ervaring groter en zullen controles minder frequent plaatsvinden. Uiteraard gelden hier ook weer de individuele verschillen. Bij grotere tumoren, en twijfel over al dan niet behandelen, zal men eerder geneigd zijn om na een half jaar al weer een controle MRI te maken dan bij patiënten met een relatief kleine tumor en nog veel ruimte in de brughoek. En als bij een controle onderzoek blijkt, dat de tumor in volume is afgenomen zal er eerder de neiging zijn eens een controle bezoek over te slaan. In het algemeen zal de tijd tussen de onderzoeken toenemen naarmate er meer tijd verstreken is sinds de behandeling.