Waarom in het eerste jaar Wait & Scan-beleid geen frequentere controle?

Bij het eerste consult is namelijk onbekend hoe snel de tumor is ontstaan, en ook onbekend of en zo ja hoe snel de tumor gaat groeien. Op basis van kennis over het biologisch gedrag wordt meestal de termijn van een jaar of een half jaar gekozen. Als de tumor groeit gaat het immers bijna nooit snel. Te snel scannen geeft onterechte geruststelling daar eventueel groei dan nog niet vast te stellen is.