Stel. Het ene oor is al slecht door de ziekte van Ménière en wordt al vele jaren niet meer gebruikt, terwijl op het goede oor een brughoektumor zit dat wel veel klachten geeft. Telt dat mee in de afweging tussen Wait&Scan en opereren?

Ja, als een vestibulair schwannoom wordt vastgesteld aan de enige nog horende kant betekent dat een zeer complexe situatie. Vroeger werd er altijd gekozen voor een zeer terughoudend beleid en werd er eventueel pas tot behandeling overgegaan als de patiënt ook aan het oor doof was geworden door de tumor. Immers de kans om gehoorsparend te opereren is erg klein. Sinds de bestralingsmogelijkheid er is - en bij ongeveer de helft van de patiënten behoud van resterend gehoor wordt bereikt- ligt het lastiger. Enerzijds neigt men ertoe om vroegtijdig te behandelen op het moment dat het gehoor nog bruikbaar is, terwijl anderzijds juist door te behandelen niet kan worden uitgesloten dat gehoorsverlies misschien zelfs wel eerder optreedt dan anders het geval zou zijn geweest.
Het is een situatie waarbij in nauwe samenspraak met de patiënt een keuze gemaakt zal worden, waarbij op de voorhand duidelijk is dat het niet met zekerheid is aan te geven wat de beste keus is.