Sinds ik de ziekte van Ménière heb, ben ik zo vreselijk moe. Hoe komt dit?

Veel Ménière-patiënten voelen zich erg moe na een aanval en hebben dagen nodig om daarvan te herstellen. Langdurige snelle vermoeidheid komt ook bij langer bestaande ziekte van Ménière voort uit een combinatie van de slechthorendheid, het oorsuizen en de evenwichtsproblemen. Veel Ménière-patiënten voelen zich ook tussen de aanvallen door instabiel. De meeste slechthorenden klagen over vermoeidheid als zij hun best hebben moeten doen om goed te verstaan. Bij Ménière-patiënten komt dan nog de voortdurende oplettendheid en geconcentreerdheid om niet te vallen of te botsen bij de gewone dagelijkse bezigheden als lopen of fietsen.
 
Daarnaast kan het zijn dat iemand met Ménière bezorgd is of het werk wel vol te houden is, of daar met onbegrip te maken krijgt. Ook kunnen er thuis aanvaringen zijn met gezinsleden vanwege de beperkingen die de ziekte van Ménière oplegt. Als iemand met Ménière met (enkele van) deze zaken te maken krijgt, plus verdriet ervaart als deelnemen aan sociale activiteiten maar heel beperkt mogelijk is, dan is het niet verbazend dat veel mensen met de ziekte van Ménière vaak vreselijk moe zijn.