Mag een verzekeraar mij weigeren vanwege mijn handicap of chronische ziekte?

Dankzij de Wet op de Medische Keuringen is maakt een keuring door verzekeraars geen onderdeel meer uit van de toelatingseis. Ook het vragen naar mogelijke erfelijkheid van ziekten is door deze wet aan regels gebonden.
Wel mag een verzekeraar informatie vragen om het statistisch risico te kunnen inschatten, bijvoorbeeld het risico op arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig overlijden.
Verzekeraars mogen niet zomaar risicoselecties toepassen. Wel mogen zij in principe elke klant weigeren. Overigens is het niet in het belang van de verzekeraar om mensen massaal te weigeren.