Kunnen mensen met een CI normaal horen?

Nee, geen enkele CI-drager hoort ‘normaal’ klinkend geluid of neemt het geluid precies zo waar als vroeger. Iedereen heeft een unieke eerste ervaring met zijn of haar CI. De meeste gebruikers zeggen dat het geluid mettertijd verandert en elke dag beter wordt. Als u in het verleden al eens een gehoorapparaat gebruikt heeft, zal u met uw nieuw implantaat een geluidsverschil opmerken. Omdat uw hersenen wennen aan de nieuwe geluiden, wordt het nieuwe geluid bekend voor u en zal u op termijn nauwelijks meer weten hoe geluiden vroeger klonken. In het begin zou het kunnen dat u een wat schrillere geluidskwaliteit opmerkt, aangezien u erg hoge geluiden zal kunnen horen die u al een lange tijd niet meer gehoord heeft. Kinderen die een beperkt of helemaal geen gehoor hadden voor ze een CI kregen, lijken zeer snel aan het geluid te wennen. Uit studies blijkt dat hoe vroeger kinderen worden geïmplanteerd, hoe beter het resultaat en hoe meer kans op een normale spraak- en taalontwikkeling. Als u de geluiden die u hoort na het aanschakelen van het apparaat, vervelend vindt, kan u met uw ziekenhuis of centrum samenwerken tot het geluid verbetert. Hoe goed u zal horen met een CI zal ook afhangen van uw eigen inzet en motivatie tijdens de revalidatie en thuis! Doordat de geluiden anders klinken, is het verstaan in het begin moeilijk omdat opnieuw aangeleerd moet worden de geluiden te herkennen. Na enige tijd, variërend van enkele dagen tot enkele maanden, gaan de meeste mensen spraak min of meer verstaan. In rumoerige en galmende omgeving blijft het verstaan moeilijk. Als u weet dat de duizenden haarcellen in het oor zijn vervangen door enkele elektroden van de CI, dan is het begrijpelijk dat deze elektroden niet zo goed kunnen werken als een "echt" oor.

Daarnaast zijn de resultaten natuurlijk ook afhankelijk van uw medische achtergrond, de duur en aanvang van doofheid.