Kunnen kaakafwijkingen (bijvoorbeeld na een ongeluk) tinnitus veroorzaken?

Ja, dit heet Temporo-Mandibular Joint Syndroom (oude benaming: syndroom van Costen, cranio mandibulaire dysfunctie). Het kaakgewricht en binnenoor liggen immers dicht bij elkaar. Behandeling via een daartoe gespecialiseerd manuele therapeut, osteopaat, orthodontist, tandarts-gnatholoog, of kaakchirurg is mogelijk.