Kunnen de CI-gebruikers andere mensen horen praten?

Ja, ze kunnen horen dat mensen praten en herkennen dit vrijwel altijd als spraak.

In de meeste gevallen wordt spraak na verloop van (leer)tijd zelfs weer in meerdere of mindere mate verstaan, al zal het verstaan in rumoer moeilijk blijven. In een aantal gevallen zal het spraakverstaan miniem zijn. Dan geeft de CI ondersteuning bij het spraakafzien (liplezen).