Kunnen antidepressiva tinnitus veroorzaken?

Ja, zie de bijsluiter.