Krijg ik 1 of 2 implantaten vergoed?

In Nederland wordt er slechts 1 CI vergoed. Wilt u een 2e CI, dan moet u daarvoor zelf betalen. Er zijn wel specifieke gevallen waarin het mogelijk is een tweede implantaat vergoed te krijgen (en voor kinderen onder 5 jaar is dat sinds kort ook mogelijk). De gezamenlijke belangenorganisaties van doven en slechthorenden, verenigd in OPCI, lobbyen ervoor dat ook er ook een vergoeding komt voor bilaterale implantatie. De lobby richt zich vooral op tweezijdige implantatie bij kinderen, maar kan op de steun van de NVVS rekenen.