Kan verwijdering van een kleine tumor ( 7 à 8 mm ) verder gehoorverlies voorkomen?

Nee, de operatie zal vaak tot verergering leiden.