Kan tinnitus ontstaan of verergeren door lawaai?

Tinnitus of piepstress is veel voorkomend bij jongeren die een avond zijn gaan stappen. Op poppodia, festivals en in discotheken wordt vaak gedraaid op een volume van rond de 100 dB; een dergelijk volume kan na 10 minuten al acute gehoorschade veroorzaken. Ruim 15% van de jongeren tussen 16 en 30 jaar lijdt hierdoor al aan een vorm van blijvende gehoorschade. Door frequente blootstelling aan harde geluiden sterven de haarcellen in het slakkenhuis af. De Amerikaanse Tinnitus Vereniging meldt dat voor het derde opeenvolgende jaar, tinnitus de nummer één handicap is van militaire veteranen die uit Irak en Afghanistan terugkomen en die aan extreem oorlogslawaai zijn blootgesteld. Zie hiervoor ook: www.ata.org. De Amerikaanse regering geeft miljarden uit aan afgekeurde militairen met tinnitus. De harde geluiden van militaire acties in combinatie met stress worden als oorzaak gezien van de tinnitus. Voor de Nederlandse verhoudingen verwijzen wij u graag door naar de ARBO-regels (www.arboportaal.nl).