Kan je tinnitus bewijzen?

Dat is afhankelijk van het soort tinnitus. Tinnitus kan worden veroorzaakt door afwijkingen in het hoorsysteem zelf (subjectieve tinnitus) die niet door anderen te horen zijn en dus niet te objectief vast te stellen zijn. Objectieve tinnitus, veroorzaakt door het ruisen van een bloedvat, onwillekeurige samentrekking van spieren of ademgeruis, is soms meetbaar te maken met zeer gevoelige apparatuur. Over het algemeen is tinnitus lastig objectief vast te stellen of te meten: de meeste vormen van zijn subjectief. Wel kunt u aan de hand van de tinnitus-cd van de NVVS aan anderen duidelijk maken hoe uw tinnitus klinkt.