Kan ik iets doen of laten om te voorkomen dat mijn klachten erger worden en dat de tumor groeit?

Nee, er is niets waarmee u zelf het gedrag van de tumor of de hieruit voortvloeiende klachten kunt beïnvloeden. De groei van de tumor kunt u niet beïnvloeden, noch door zelf te nemen maatregelen, noch door medicijnen.