Kan ik controle krijgen over mijn tinnitus-last?

Voor iedereen die tinnitus heeft is het dan ook erg belangrijk om inzicht te krijgen in zoveel mogelijk factoren die een rol kunnen spelen bij de last die men er van ondervindt. Bij de één helpt het om naar klassieke muziek te luisteren, bij de ander om een eindje te gaan fietsen. De praktijk wijst uit, dat hoe meer controle men kan uitoefenen op zijn of haar tinnitus, des te minder last men ervan ondervindt. Soms lukt dat niet zonder hulp van buitenaf. En dan is het zoeken naar professionele hulp zinvol en gewenst.