Is tinnitus erfelijk?

In bepaalde families waar gehoorverlies voorkomt, komt tinnitus vaker voor. Er is (nog) geen onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van tinnitus.