Is het zinvol en verstandig een second opinion aan te vragen?

Het aanvragen van een second opinion is verstandig in die gevallen waarin er nog vragen of twijfels zijn over het voorgestelde beleid. Echter, belangrijk is te weten dat een second opinion eigenlijk alleen maar zinvol kan zijn als het onderzoek is afgerond en de first opinion bekend is. Ook is het belangrijk dat alle relevante gegevens (bijvoorbeeld gehooronderzoek, MRI, etc. ) voor degene die de second opinion moet geven ter beschikking staan. Is dat niet het geval zou het onderzoek onnodig immers overgedaan moeten worden. Ook is het verstandig de mogelijkheid van een second opinion te overleggen met de behandelend arts (of met uw huisarts), deze zal begrijpen dat u voor een moeilijke keuze staat.