Is er ooit onderzoek gedaan of ontstekingsremmers afremmende werking op Ménière kunnen hebben?

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het effect van corticosteroiden/prednison in orale (via de mond) toediening, op de symptomen van Ménière-patiënten. In een overzichtsartikel van de KNO-afdeling Universiteit van Maastricht uit 2006, stellen de auteurs (Alles, der Gaag en Stokroos) dat de huidige onderzoeken onvoldoende betrouwbaar zijn om een effect te kunnen aantonen.

Op dit moment (2013/14) wordt in Nederland wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toediening van dexamethason via het trommelvlies (intratympanaal) zoals ook gentamicine intratympanaal wordt gegeven bij ernstige invaliderende aanvallen van draaiduizeligheid. Het effect van dexamethason is waarschijnlijk minder goed dan gentamicine wat betreft het doen stoppen van de duizeligheidsaanvallen, maar geeft ook geen bijwerking in de vorm van verergering van de slechthorendheid.