Is er een wisselwerking tussen lichaam en geest om de wisselende last van tinnitus te begrijpen?

De last die tinnitus kan opleveren, wordt niet uitsluitend bepaald door het soort en het volume van het geluid dat men waarneemt. Zoals bij de meeste lichamelijke klachten het geval is, is er ook bij tinnitus sprake van een voortdurende wisselwerking van lichaam en geest. Dit betekent, dat tinnitus gevolgen heeft voor de wijze waarop iemand psychisch en sociaal functioneert, maar ook dat deze wijze van functioneren van invloed is op de tinnitus. Zo kan tinnitus vergezeld gaan van gevoelens van machteloosheid en neerslachtigheid. Op hun beurt kunnen die gevoelens de last versterken die men ondervindt van de tinnitus.