Is er een mogelijke erfelijke component? Is dit eventueel terug te vinden via bloed- en/of DNA-onderzoek?

Er zijn over de hele wereld families beschreven, waarin Ménière vaker voorkomt dan je op grond van willekeur zou verwachten.

Inderdaad speelt DNA onderzoek ter bevestiging van een gemeenschappelijke genetische factor hierbij een belangrijke rol. Omdat er ook families zijn beschreven waarin migraine, vertigo in aanvallen en Ménière vaker voorkomen, al of niet in combinatie, zijn sommige onderzoekers van mening dat er sprake kan zijn van een gemeenschappelijke erfelijke aanleg voor die aandoeningen.