Is er een jurist in huis of jurisprudentie aanwezig in verband met arbeidsongeschiktheid?

Nee, de bedrijfsarts is hiervoor de aangewezen persoon. In bijvoorbeeld het AMC wordt onderzoek gedaan naar de relatie arbeid en gehoor. De organisatie Werkpad kan u ook verder helpen als het gaat om arbeid en gehoor(problemen). Alle NVVS-leden kunnen een beroep doen op het juridisch steunpunt van de CG-raad.