Is er behandeling met medicijnen mogelijk?

Tot nu toe is er geen wetenschappelijk bewijs dat er een medicijn tegen tinnitus zou bestaan. In bepaalde gevallen schrijven artsen anti-depressiva, slaapmiddelen en andere medicijnen voor om de gevolgen van tinnitus dragelijk te maken. Echter, recent meldden de media “Oorzaak van oorsuizen ontrafeld, mogelijk medicijn tegen 'zoemen en sissen”. Onderzoekers van de universiteit van Pittsburgh hebben met een proef op muizen ontdekt welke stof verantwoordelijk is voor de hyperactiviteit in de hersenen. Volgens deskundigen blijft de zoektocht naar een medicijn nog 'een uitdaging'. Er moet een middel/medicijn gevonden worden dat ingrijpt op GABA (gamma-aminoboterzuur) maar je moet er dan wel voor zorgen dat het alleen in het gehoorcentrum terecht komt.