Is een medisch onderzoek altijd nodig en zo ja bij wie?

Als u last heeft van uw tinnitus en u vraagt zich af wat de oorzaak is en of een behandeling mogelijk is, laat u dan door uw huisarts naar een kno-arts verwijzen. Het kno-onderzoek zal uitwijzen of er een oorzaak valt aan te wijzen en of een behandeling aan de orde is. In overleg met uw kno-arts kunt u bespreken of uitgebreider onderzoek nodig is.

In Groningen wordt altijd een medisch onderzoek gedaan met name wanneer men tinnitus aan één kant van het hoofd heeft. In andere ziekenhuizen gebeurt dat niet, tenzij men het vermoeden heeft dat de tinnitus een symptoom zou zijn van een brughoektumor, maar dit is vrijwel nooit het geval. De commissie Tinnitus & Hyperacusis heeft een protocol voor KNO artsen opgesteld waarin aangedrongen wordt op medisch onderzoek.