Is bekend hoe het vestibulair schwannoom ontstaat?

Net als bij andere tumoren is niet echt bekend hoe een brughoektumor (vestibulair schwannoom) ontstaat.