In welke centra wordt hoge-precisie-bestraling uitgevoerd?

 800x600Normal021falsefalsefalseNLX-NONEX-NONENa Amsterdam en Rotterdam was Tilburg het derdecentrum waar hoge-precisie-bestraling mogelijk is. Inmiddels is ook in Maastricht, DenHaag en Groningen radiochirurgie mogelijk. Tilburg is wel het enige centrum meteen Gamma Knife. Alle andere centra in Nederland hebben gekozen voorhoge-precisie-bestraling met een lineaire versneller. Voor deze centra was deoverweging belangrijk, dat met een lineaire versneller niet alleen de eenmaligehoge dosis (radiochirurgie) gegeven kan worden, maar desgewenst ook uitgewekenkan worden naar hoge-precisie-bestraling in meerdere fracties variërend van 5tot 30 verdeeld over even zoveel dagen (stereotactische radiotherapie). Dezefractionering is vooral van belang bij tumoren groter dan ongeveer 30 mm en bijbepaalde tumoren, die zeer dicht bij bijvoorbeeld de oogzenuw liggen of als anderenog functionerende hersenzenuwen midden in de tumor verlopen. Immers dit gezondeweefsel krijgt dan in principe dezelfde bestralingsdosis als het tumorweefselzelf. Fractionering van de bestralingsdosis beschermt het gezonde weefsel beterdan tumorweefsel en kan met behoud van effectiviteit met minder kans opcomplicaties worden toegepast. Het Gamma Knife kan tot op heden alleenbestralen met een eenmalige hoge dosis. Een nieuwe ontwikkeling is hetCyberknife waarmee ook tumoren buiten het hoofd, bijvoorbeeld schwannomen van ruggenmergszenuwenbij patiënten met NF-2 met hoge precisie - zowel in 1 keer als gefractioneerd -kunnen worden bestraald.