Ik heb last van duizeligheidsaanvallen zonder tinnitus of gehoorverlies. Past dat bij de ziekte van Ménière?

Het kan zijn dat de twee andere kenmerken van Ménière, oorsuizen en gehoorverlies, zich nog niet bij u geopenbaard hebben. Een andere mogelijkheid is dat u last hebt van 'recurrent vestibulopathy'. Dit is een Engelstalige term voor een aandoening die zich kenmerkt door plotselinge aanvallen van draaiduizeligheid zonder gehoorverlies of oorsuizen. Deze aanvallen gaan evenals bij Ménière vaak gepaard met misselijkheid en braken en duren enkele uren. Ook deze aanvallen variëren qua duur en intensiteit.