Hoe zit het met de vergoeding van hoortoestellen?

Vanuit de basisverzekering worden in 2013 hoortoestellen (en tinnitusinstrumenten/-maskeerders) voor 75% vergoed. Zelf betaalt u een eigen bijdrage van 25%. Hoorhulpmiddelen en dus ook hoortoestellen worden vanaf 2013 verstrekt op basis van 'functiegerichte aanspraak'. Dat wil zeggen dat u die hoorhulpmiddelen moet krijgen waarmee u goed kunt functioneren. Complex waar dat nodig is en simpel waar dat mogelijk is. U wordt volgens een protocol ingedeeld in één van de 5 patiëntcategorieën: categorie 1 is relatief eenvoudig, categorie 5 is het meest complex.

Meer informatie kunt u vinden op www.hoorwijzer.nl.