Hoe verloopt het proces van de tinnitus-last in tijd gezien?

Dat verschilt per categorie tinnitus patiënt. In het algemeen is het van het grootste belang dat men bij beginnende tinnitus gerustgesteld wordt door de KNO arts of maatschappelijk werker. Verder wordt er aangeraden zo veel mogelijk afleiding te zoeken om niet naar het tinnitus geluid te luisteren. Acceptatie van, en gewenning aan tinnitus, op eigen kracht, of met behulp van behandeltherapieën of een zelfhulp groep, zijn de belangrijkste factoren die de last op den duur kunnen verminderen. Toch kan de last van tinnitus door omstandigheden soms flink toenemen ook bij mensen die al jaren tinnitus hebben. Daardoor verkeert men altijd in een soort tweeslachtige houding van enerzijds acceptatie en gewenning, en anderzijds het zoeken naar een oplossing of remedie.