Hoe ver is de ontwikkeling van de CI?

De eerste CI’s werden in 1977 geplaatst in Los Angeles in de VS. Sindsdien produceren meerdere fabrikanten deze apparatuur en in vele klinieken zijn deze implantaten geplaatst. Inmiddels zijn er over de hele wereld meer dan 70.000 CI’s geplaatst. Aanvankelijk was men zeer terughoudend met het plaatsen van een CI omdat het resultaat van het horen onzeker was en men ook niet wist wat de lange termijn resultaten zouden zijn van de implantaten. In de begin jaren ’80 vonden geïmplanteerden de resultaten weliswaar zeer bevredigend (men hoorde weer wat), maar het spraakverstaan was nog matig. Door een goede samenwerking tussen fabrikanten van de apparatuur, wetenschappers met ideeën over hoe de signalen beter verwerkt konden worden en klinieken die zorgvuldig bestudeerden wat er speelde en welke resultaten behaald werden, konden snel verbeteringen gerealiseerd worden. De ontwikkelingen zullen zeker nog enige tijd doorgaan, ook wat betreft het kleiner worden van de processoren. Verder zal de kwaliteit door het gebruik van digitale technieken waarschijnlijk verder verbeteren. Om dit mogelijk te maken zal bij iemand die een implantaat heeft gekregen, veelal nader onderzoek worden uitgevoerd.