Hoe is de vervolgbehandeling na operatie/bestraling?

Nacontroles op eventuele hernieuwde tumorgroei dienen plaats te vinden. Na bestraling is de tumor nog aanwezig en is de kans dat deze opnieuw gaat groeien enkele procenten. Als deze hernieuwde groei optreedt is dat meestal in de eerste jaren na de behandeling, vandaar dat het verstandig is om aanvankelijk regelmatig, bijvoorbeeld eens per jaar een MRI te laten maken. Het interval tussen deze vervolg-MRI’s kan later verlengd worden. Of  levenslange controles nuttig zijn is op ogenblik nog niet zeker. We beschikken immers nog niet zo lang over de MRI. Wanneer bij een operatie er zekerheid bestaat dat de tumor volledig is weggenomen kan volstaan worden met één of twee keer een MRI in de jaren volgend op de operatie. Echter, wanneer een deel van de tumor is achtergebleven is regelmatig vervolgonderzoek, net zoals na bestraling, noodzakelijk.