Helpt infuustherapie bij beginnende tinnitus? Zo, ja: waar moet ik zijn om zo’n infuustherapie te krijgen?

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is het reeds sinds decennia gebruik dat bij acute tinnitus een infuusbehandeling wordt toegepast. Het is een infuustherapie met als werkzame bestanddelen een ontstekingsremmer en een middel om het bloed beter te kunnen laten stromen door de kleine bloedvaatjes in het gehoororgaan.

Deze behandeling moet zo snel mogelijk na het ontstaan van oorsuizen worden toegepast, het liefst binnen 14 dagen. De kans op verbetering is dan het grootst. 80% succes wordt in Wikipedia genoemd. Het oorsuizen kan door deze behandeling verdwijnen of verminderen. Rust is belangrijk tijdens deze infuustherapie. Is het oorsuizen langer dan 2 à 3 maanden geleden dan noemt men het oorsuizen chronisch en is de infuusbehandeling niet meer zinvol.

De meningen zijn verdeeld over de effectiviteit van de infuustherapie. Nederlandse KNO specialisten staan zeer kritisch tegenover deze behandelwijze. Recent is het ook in Duitsland moeilijker geworden om de infuus therapie van de ziektekostenverzekeringen vergoed te krijgen omdat de effectiviteit niet wetenschappelijk bewezen is. Er zijn echter veel persoonlijke verhalen op het internet te vinden van mensen die zeer tevreden zijn over de infuus therapie.