Helpt hyperbare zuurstoftherapie tegen tinnitus?

Gedurende lange tijd is geëxperimenteerd met hyperbare zuurstoftherapie. Het is in ieder geval bekend dat het misschien helpt bij acuut lawaaitrauma (waar tinnitus en lawaaidoofheid gevolgen van kunnen zijn). Zo snel mogelijk maar binnen uiterlijk drie maanden na het ontstaan moet de behandeling dan gestart zijn.

Daarna spreken we over een chronische tinnitus. De hyperbare zuurstoftherapie zal dan meestal geen enkele uitwerking meer hebben. Zowel in Nederland als Duitsland zijn er grote twijfels over de positieve werking van deze therapie. Op de site http://www.ivhg.nl vind je informatie over deze therapie. Belangrijk is dat er eerst een daadwerkelijke diagnose tinnitus is gesteld door een kno-arts! Meestal wordt hyperbare zuurstoftherapie niet vergoed door de zorgverzekeraar.