Heeft tinnitus invloed op je verbale 'intelligentie' zoals het onthouden van woorden?

Nee. Wel is het zo dat door tinnitus concentratieproblemen kunnen ontstaan. Daarnaast is er bij tinnitus in de regel sprake van een gehoorverlies. Dit heeft dan een verminderd spraakverstaan tot gevolg.