Hebben andere ziekenhuizen ook alle genoemde behandelingen: wait en scan, opereren, stereotactische bestraling, eenmalige bestraling (Cyber Knife of Gamma Knife). En als een ziekenhuis die mogelijkheden niet heeft: hoe kan je dan een afweging maken

Alle ziekenhuizen waar neurochirurgie aanwezig is hebben de voorziening om een patiënt met een brughoektumor te opereren. En uiteraard ook de mogelijkheid om oplettend af te wachten en vooralsnog niets te doen. Ongeveer de helft van deze ziekenhuizen hebben ook de apparatuur om stereotactisch te bestralen. En de meeste van deze ziekenhuizen hebben de optie om niet alleen eenmalig een hoge dosis te geven, radiochirurgie, maar ook gefractioneerd stereotactisch te bestralen. Ook als de behandelend arts zelf geen ervaring heeft met alle mogelijkheden zal hij door nascholing op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. Als een ziekenhuis een bepaalde behandeling niet heeft - en die mogelijkheid wel een serieuze overweging verdient - zal de behandelaar de patiënt naar elders door verwijzen. Uiteraard kan de patiënt ook altijd zelf het initiatief nemen en ergens een tweede mening vragen voor zijn aandoening en eventuele behandeling.