Erfelijke aanleg

In bepaalde families komt vaker tinnitus voor, vooral wanneer er sprake is van erfelijk gehoorverlies.